Om

En levende gård
Karl Henning Mikkelsen født (1955) og opvokset i det midtjyske på en gård hvor der blev drevet landbrug som man gjorde engang. Alsidigt, småt i alle forhold men solidt med tanke for helhed og respekt for liv.


Fra landmandsøn til tømrer, ulandsfrivillig, ingeniør , freelance  tømrer/ økologisk landmand for i 2006 at lægge om til biodynamisk drift. Fordi han i de biodynamiske landbrug, han besøgte i Danmark, Tyskland og Australien så og oplevede det muligt at forene landbrug, spiritualitet og et socialt engagement.


For ham har det at dyrke efter de biodynamiske metoder været en rejse gennem iagtagelser og indføling ind i erkendelser  og indsigt omkring dyrkning af jorden med ”Den Levende Jord” som det primære. At arbejde med jorden og alt levende i , på og omkring jorden med bevidstheden om at alt er under indflydelse af de kosmiske energier, at vi kan arbejde med disse energier. Og ikke mindst 

at evne at praktisere  godt landmandskab.


Gårdens navn er Højbo og er på ca. 30 ha. Opbygningen af den levende jord (opbygning af humuslag / CO2 – Binding) giver en jord der så at sige kan holde vandet tilbage og planter der kan klare længere varende perioder uden vand), større modstandskraft mod sygdom og skadedyr m.v.


Der  dyrkes kartofler, grøntsager, korn og græs. Græsset indgår i sædskiftet og opbygning vedligehold af muldlaget og det anvendes som foder til besætningen på ca 18 stk. kvæg af racen simmental. Ca. 2 ha. er udlagt i natur og mose til fremme af diversitet og gode livsbetingelser for den ”vilde” natur.


Al dyrkning af grønt og kvæg på Højbo er godkendt efter internationale standarder defineret af Demeter forbundet. Kontrolleret af Dansk Demeterforbund.

Samtidig er besætning og jordbrug på gården Statskontrolleret Økologisk.


Grøntsagerne  sælges ved stalddørssalg, salg gennem Kvickly, Brande, salg til grossiter (Solhjulet), institutioner m.v.


Kødet sælges primært til private. 


Find vej til Højbo

Nordlundvej 105, DK-7330 Brande 

Email: info@karlhenning.bio

Mobil: +45 41 16 48 42

Åbningstider

Gårdbutikken er som udgangspunkt altid åben.  

Særlige bestillinger afhentes efter aftale med Karl Henning.


Statskontrolleret Økologisk Landbrug.

Kontrolleret af Demeterforeningen i Danmark.